SERVICII

Serviciile noastre de consultanţă acoperă:


 1. Dezvoltarea şi elaborarea proiectelor finanţate din diverse fonduri nerambursabile (naţionale, europene, programele comunitare UE, fonduri de pre-aderare la UE, fonduri de la alte instituţii finanţatoare etc.).
  1. Analiza eligibilităţii;
  2. Analize şi evaluări economico-financiare;
  3. Monitorizare personalizată a oportunităţilor de finanţare;
  4. Identificarea surselor de finanţare;
  5. Idei de proiecte personalizate;
  6. Networking şi crearea de parteneriate;
  7. Studii de prefezabilitate şi fezabilitate;
  8. Planuri de afaceri;
  9. Memorii justificative;
  10. Analize cost-beneficiu;
  11. Elaborare cereri de finanţare şi anexe specifice;
  12. Depunere proiecte şi anexe / documente însoţitoare;
  13. .Asistenţă pe perioada evaluării proiectelor;
  14. .Asistenţă în demersul de contractare a proiectelor.
 1. Consiliere, asistenţă şi consultanţă în perioada de implementare
  1. Comunicare cu instituţiile finanţatoare;
  2. Elaborare documentații și derulare proceduri de achiziție pentru beneficiari privați;
  3. Întocmire şi depunere dosare de decontare / rambursare a chetuielilor;
  4. Monitorizare şi evaluare proiecte;
  5. Elaborare rapoarte de progres / intermediare / finale;
  6. Elaborare rapoarte în perioada de post-implementare (3-5 ani după finalizarea investiţiei);
  7. Asistenţă / participare la verificările efectuate de instituţiile de verificare şi control abilitate;
  8. Management portofolii de proiecte.

 

Pot fi contractate servicii punctuale din cele enumerate anterior sau un pachet complet prin care vom prelua şi asigura managementul de proiect în totalitate.

 1. Dezvoltarea afacerii şi servicii de atragere investiţii

Oferim consultanţă completă şi servicii de consultanţă privind oportunităţile de investiţii în România şi nu numai.
Pe baza analizei noastre şi prin elaborarea unui dosar complet (analiză nevoi, plan de afaceri, materiale de prezentare etc.), împreună cu fondurile de investiţii cu care colaborăm, putem transforma ideea ta de afacere din vis în realitate.

 1. Analize şi studii.

Prin parteneriatele existente cu specialişti externalizaţi din diverse domenii, putem asigura realizarea unei game vaste de analize şi studii care să permită dezvoltarea sau optimizarea activităţii în organizaţia Dvs.

 1. Asistenţă tehnică internaţională

Cu convingerea că dezvoltarea se realizează numai prin cooperare vom acţiona în arena dezvoltării internaţionale ca un partener de încredere şi dedicat.

În funcţie de serviciile care vă interesează, vă rugăm să ne contactați pentru o ofertă de preț personalizată.